Bán xe ô tô Hyundai H-1 Starex trên toàn quốc

 • Kiểu hiển thị

12 tin bán xe

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand MT 2015 giá 795 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand MT 2015

 • 795 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 31/08/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex MT 2016 giá 650 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex MT 2016

 • 650 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2014 giá 755 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2014

 • 755 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 31/08/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2006 giá 255 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2006

 • 255 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 14/08/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2015 giá 795 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2015

 • 795 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2007 giá 385 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2007

 • 385 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 14/08/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2008 giá 550 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2008

 • 550 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 16/07/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2016 giá 835 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2016

 • 835 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex CVX 2.5 VGT 2007 giá 420 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex CVX 2.5 VGT 2007

 • 420 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tự động
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2011 giá 645 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2011

 • 645 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 13/07/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2016 giá 815 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2016

 • 815 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
 • 13/07/2018
 • Anh Tiến
 • 0966777555 - 0936535665
 • Cả nước
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex STAREX GRAND WA37H 2010 giá 600 triệu tại Cả nước

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex STAREX GRAND WA37H 2010

 • 600 triệu
 • Mới
 • Nhập khẩu
 • Số tay
Tin đã lưu